Ett barn har alltid rätt att få ärva minst halva arvslotten, laglott, från var och en av föräldrarna. Laglotten kan föräldrarna inte testamentera bort till någon annan. Däremot kan förekomma förmånstagarförordnanden i exempelvis kapitalförsäkringar, som då inskränker på laglotten, som beräknas på kvarlåtenskapen vid dödsfallet, och i denna ingår normalt inte förmånstagarförordnanden.

laglottGemensamma barn kan kräva sin laglott först när båda föräldrarna dött.

Läs mer om laglott

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv