Privatpersoner kan få dra av som kapitalutgift med 30 % av halva för förvärv av andelar i onoterade bolag eller vid kapitalökning. Dock högst 650 000 kr per person och år. Det gäller förvärv eller emissioner som görs efter 1 december 2013. Det här kallas investeraravdrag.

Ett av kraven är att företaget tar emot högst 20 mkr per år som tillskott som ger rätt till investeraravdrag. Vidare ska företagets löneunderlag uppgå till minst 300 000 kr under betalningsåret eller året efter. Vidare får nettoomsättningen eller balansomslutningen inte överstiga 80 mkr och ha 50 anställda eller fler och heller inte vara på obestånd.

investeraravdrag

En karenstid om fem år gäller för försäljning och utdelning även om exempelvis utdelning tagits ut från bolaget under två innan. I annat fall återförs hela eller delar av avdraget.

Läs mer om investeraravdrag för företag

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag

Råd, tips och avdrag för företag

Skatteverket