Genom att inteckna en fastighet kan den användas som säkerhet för lån. I fastighetsregistret finns endast uppgift om att inteckning tagits ut och med vilket belopp. Däremot registreras inte själva lånet. Genom att begära gravationsbevis kan en köpare få uppgift om vilka inteckningar som tagits ut som man då också kan använda som säkerhet för det lån som kan behövas för köpet av fastigheten. På liknande sätt kan tillgångar i företag, företagshypotek, användas som säkerhet. På det intecknade beloppet betalas en särskild stämpelskatt på 2 % på beloppet.

Kostnaderna för inteckning är varken ränta eller förvaltningsutgift. Däremot kan sådan kostnad dras av som finansieringskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet.

inteckning fastighetLäs mer om inteckning, lån och husköp

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Privata Affärer