Det är vanligt att fastigheter har en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan till exempel innebära gemensamma markområden, garage, förråd och andra gemensamhetsanläggningar, som ägs och administreras av en särskild förening – vägförening, samfällighetsförening etc.

Föreningens fastighet får inte något taxeringsvärde om mer än 90 % av de delägande fastigheterna utgörs av småhus.

gemensamhetsanläggningRåd för gemensamhetsanläggningar

Skattefri ränteinkomst

Genom att fondera en del pengar i en gemensamhetsanläggning kan medlemmarna få en del av ränteavkastningen skattefri. Räntan kan då användas för betalning av föreningens löpande utgifter. Fastighetsägarnas kostnader blir då lägre än om de själva skulle behållit pengarna och fått betala skatt på räntan.

Läs mer om samfällighet

Skatteverket om sammfällighet