Om arbetsgivaren betalar ut en nettolön och dessutom ska betala alla skatter och avgifter räknas det som en skattepliktig förmån.

Rättsfall

Nettolön, RÅ 1997 ref 67, RÅ 1991 not 53, beräknas på bruttolönen, före grundavdrag och allmänna avdrag, RÅ 2010 ref 15.