Den som förväntar sig att få skattepengar tillbaka kan begära att få förtidsåterbetalning av pengarna. Reglerna är generösare om ansökan lämnas in innan inkomståret är slut än om man gör det först efter årsskiftet:

  • Om ansökan görs före inkomstårets utgång är det enda kravet att den överskjutande skatten uppgår till minst 0,2 prisbasbelopp.
  • Om man väntar med ansökan till deklarationsåret är det endast de som tidigare måste deklarera på särskild deklaration, t ex på grund av har inkomst av näringsverksamhet, som normalt kan få förtidsåterbetalning av skatt. I övriga situationer måste det finnas »synnerliga skäl« för att förtidsåterbetalning ska beviljas. Det kan t ex vara att man måste ha pengarna för att betala kronofogden. Om ansökan görs efter det att deklarationen är gjord kan man bifoga en kopia av deklarationen.

Intäktsränta betalas på överskottet fram till återbetalningsdagen, men först fr om den 13 februari.

För att undvika för hög överskjutande skatt kan man under inkomståret hos skatteverket ansöka om särskild beräkning.

förtidsåterbetalningRåd

Begär förtidsåterbetalning?

Räknar du med mycket pengar tillbaka på skatten, t ex därför att du har större förluster än vinster vid aktieförsäljningar? De skattepengarna kan du få tillbaka i förtid. Men ansök då om det redan innan inkomståret är slut. Ett skäl till det är att alla med mer än ca 8 000 kr i väntade skattepengar då får förtidsåterbetalning, om de lämnade uppgifterna anses trovärdiga.

Ett annat skäl är att man tjänar räntepengar. Inte förrän den 13 februari under deklarationsåret börjar man nämligen att beräkna dag-för-dag-ränta på överskjutande skatt. Den intäktsräntan är numera rätt låg.

Läs mer om förtidsåterbetalning

När begära jämkning av skatten?

Skattebetalning med skattekonto

Blanketter