Förmögenhetsskatten avskaffades fr o m deklarationen 2008.

Sveriges rikaste människor och de största inkomsterna