Dubbelbeskattning används i två sammanhang. Dels för att beskriva att bolagsinkomster beskattas två gånger, dels då inkomster riskerar att beskattas i mer än ett land.

Vinster i aktiebolag och ekonomiska föreningar påförs först bolagsskatt och sedan beskattas ägaren då vinsten delas ut eller när aktierna säljs. Se vidare aktier– utdelning och fåmansföretag.

Råd för att förhindra att inkomster beskattas två gånger

dubbelbeskattning

När man har inkomster från ett annat land än där man är bosatt kan det bli intressekonflikt mellan länderna. Oftast finns skatteavtal och regler för skatteavräkning av utländsk skatt för att förhindra att samma inkomst beskattas dubbelt.

Läs mer om dubbelbeskattning

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige

Skatteverket