På den inkomst som blir kvar i ett aktiebolag sedan alla avdrag och avsättningar gjorts betalas statlig bolagsskatt. Se Snabbfakta. Den effektiva skatten kan vara lägre än den nominella, beroende på möjligheterna till olika former av avsättningar och även skatteplanering. Se vidare fåmansföretag och vinstdisponering.

Råd om bolagsskatt

EU-bolag ger fördel

bolagsskattMellan EU-länderna gäller krav på fri rörlighet av kapital och arbetskraft, vilket innebär att kapital kan flyttas skattefritt mellan bolag inom EU men inte alltid till bolag i andra länder. Varje EU-land har dock fortfarande rätt att bestämma den nationella bolagsskatten och vilket skattesystem som ska tillämpas. Detta innebär att det finns länder som har fördelaktigare regler än de svenska. Exempelvis Cypern, Malta och Estland. Kapital kan flyttas till bolag i EU-länder på i princip samma villkor som till svenska bolag, vilket kan innebära att skattesituationen blir bättre än om kapitalet blivit kvar i det svenska bolaget.

Läs mer om bolagsskatt

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten

Verksamt.se – Skatter och avgifter