Utlandsplaceringar

Det krävs inte något tillstånd för i Sverige bosatta personer att öppna utländska bankkonton och göra utlandsplaceringar. Den som öppnar sådant konto måste dock försäkra sig om att den utländska banken lämnar kontrolluppgifter på räntan till Sverige. Läs under kontrolluppgift hur utländska banker ska lämna ränteuppgifter till skatteverket eller dra källskatt.

Utlandsplaceringar på bank i Singapore

Via svenska och utländska försäkringsbolag kan man också satsa obegränsade belopp på utländska kapitalförsäkringar. Men svenska banker som förmedlar utlandsbetalningar på mer än 150 000 kr ska rapportera dessa till riksbanken. Som i sin tur kan rapportera till skatteverket. Dessutom gäller att alla köp och försäljningar av utländska fondpapper ska göras genom auktoriserad valutahandlare och förvaras i depå hos auktoriserad valutahandlare.

Läs mer om placeringar utomlands

Så påverkas din inkomst från utlandet av skatteavtalen