PE-tal är ett mycket vanligt nyckeltal vid aktieanalys. Det står för aktiekursen/vinsten per aktie (Price/Earnings per share).

Vad använder man P/E-tal till?

pe-tal p/e-tal vinst i företaget

Nyckeltalet PE-tal använder man för att värdera aktien kurs i förhållande till vinsten. Ett högst värde betyder att aktien är högst värderad och ett lågt värde att aktien är lågt värderad. Enkelt räknat kan man säga att PE-talet indikerar hur många år det dröjer innan företaget tjänat tillbaka det du betalat för aktien. Har en aktie PE-talet 5 kommer det alltså ta 5 år innan företaget tjänar tillbaka det du betalat för aktien.

Så beräknar du PE-talet

Leta fram aktiens aktuella kurs (Price). Ta sedan fram bolaget vinst per aktie (vinst/aktie eller earnings per share). Värdet kan man även beräkna fram genom att ta vinsten delat på antalet aktier i bolaget. Dividera sedan aktuell kurs med vinst per aktie.

  • Aktiekurs/(Vinst per aktie) = P/E-talet
  • Ett bolag som går med förlust har inget PE-tal.

Så värderar du bolaget med PE-tal

Ett vanligt sätt att värdera ett bolag är att ta fram företagets prognostiserade vinst för t ex nästa år och beräkna fram ett framtida PE-tal och sedan jämföra det med det aktuella PE-talet. Ett lågt framtida tal kan betyda att den nuvarande kursen inte speglar den framtida förväntade vinsten och aktie är alltså då lågt värderad. Men det är absolut ingen garanti för att kursen ska upp. Ett högt PE-tal kan indikera att bolaget är ett tillväxtföretag där man förväntar sig att bolaget kommer växa snabbt. För att kunna värdera ett bolag är det viktigt att du inte stirrar dig blind på årets vinst utan även ser tillbaka på nyckeltalen historiskt. Ett bolag som till exempel historiskt legat på ett lågt PE-tal under lång tid kanske är ett stabilt företag med stabil vinst där man inte förväntar sig några större skillnader i utvecklingen.

Varning

  • Det räcker inte att bara analysera ett nyckeltal i fundamental analys. Du måste även titta på flera tal för att få en uppfattning om bolaget.
  • Vinsten säger inte allt om hur bolaget går. Den kan öka och minska med olika metoder i bokföringen och ge felaktiga P/E-tal.

Här kan du läsa mer om PE-tal

Allt om aktier och andra placeringar

Jämför aktier