Börsen fungerar som en auktion där säljare och köpare möts. För att presentera till vilket pris som köpare vill köpa och säljare vill sälja använder man orderdjup. Det är två listor med dels antal säljare på de olika säljnivåerna samt antal köpare på de olika köpnivåerna.

Exempel på orderdjup

Hövding Sverige orderdjupHär är ett exempel på orderdjupet för aktien Hövding Sverige hos Avanza. Köporder syns till vänster i bilden och säljare till höger. Här kan man tydligt se att ett stort antal säljare finns på nivån 14,50 kronor. En tolkning kan vara att aktien kommer ha svårt att gå över den nivån, man anser helt enkelt inte att den är köpvärd över den nivån. Men det kan också vara en ensam säljare som lagt in en säljorder på en relativt hög nivå.

En annan analys är att det finns en viss spread i aktiekursen mellan köp och sälj. Den högsta köpkursen ligger på 13,70 kronor medan den lägsta säljkursen ligger på 14,00 kronor. En indikation på att det kanske inte är så hög omsättning i aktien. En allt ovanligare observation i och med att robothandeln infördes och omsättningen ökade kraftigt på börserna.

Orderdjup klubba auktionSå analyserar du aktien med orderdjup

Orderboken kan användas för att kortsiktigt se vart marknaden är på väg. Du kan både se indikationer på att aktien är på väg upp eller på väg ner.

En aktie  som har ett stort antal säljare i förhållande till köpare kan vara en indikation på att aktien kommer sjunka under dagen. Detsamma gäller det omvända. Om det finns ett stort antal köpare i förhållande till säljare kan det vara en signal att aktien kommer gå upp under dagen.

Men tänk på att orderboken inte är hela sanningen. Det kan finnas både säljare och köpare som har väljer att portionera ut sina order i små delar för att inte påverka marknaden. Flera nätmäklare erbjuder så kallad dold order som sköter det automatiskt åt kunderna.

Läs mer om orderdjup och placeringar

Mer om börsen och placeringar

Tradingportalen