Avdragslexikon 2017

Läs mer i Avdragslexikon

Arbetsresor

Bil: 18,50 kr/mil
MC, mopedbil: 9 kr/mil,
Moped: 4,50 kr/mil.

Basbelopp

  Inkomstbasbelopp IBB Prisbasbelopp PBB
2015 58 100 44 500
2016 59 300 44 300
2017 61 500 44 800

 

Bilförmån

  Fast belopp, Rörligt Lyxbilstillägg, 6-årsbilar
0,317 PBB 9+0,75*SLR 7,5 PBB 4 PBB
2016 14043 9,488 332 250 177 200
2017 14202 9,375 336 000 179 200

 nyckeltal

Gränsbelopp (kvalificerade aktier i fåmansföretag)

  Förenklings-regeln Procent av kapitalunderlag Procentuell uppräkning
2,75 IBB SLR + 9 SLR + 3
2016  159 775  9,65  3,65
2017  163 075  9,27 3,27

 

Investeringsfonder

Kapitalinkomst (privatpersoner)

Värdet – årets ingång – multiplicerat med 0,4 %.

Investeringssparkonto (ISK)

Kapitalinkomst:

1,40 % (2016) och 1,25 % (2017)

Kapitalförsäkring

Avkastningsskatt

0,40 (2016) och 0,375 (2017).

Periodiseringsfond

Årlig schablonintäkt (aktiebolag)

0,468 % (2016) resp 0,36 % (2017)

Räntefördelning

Positiv Negativ
2016  6,65 %  1,65 %
2017  6,27 %  1,50 %

 

Skiktgräns resp brytpunkt

Nedre Övre Nedre Övre
2016 430 200 625 800 443 200 638 800
2017 448 700 444 000 452 100 651 700

Statslåneränta

30 nov Genomsnitt
2016  0,65 %  0,58 %
2017  0,27 %  0,34 %

 

Stämpelskatt

Fysiska personer, brf Juridiska personer Inteckningar
 1,5 4,2 2,0

 

Uppskov

Kapitalinkomst

1,67 % av uppskovsbelopp

2017-03-08T09:55:43+01:00