Näringsbetingade andelar i brf? Försäljning av bostadsrätter sker idag ofta genom sk paketering i bolag som kan säljas av skattefritt till bostadsrättsföreningen. Frågan är om också andelarna i bostadsrättsföreningen kan säljas utan omvägen via ett bolag. Domstolen svarar inte då ärendet avvisas. Eventuellt kommer något svar inte att ges före de besked som kan komma genom en utredning som kommer med förslag nästa år. HFD 4441-15, den 9 februari 2016. Se vidare avdragslexikon, Skattereduktion.

 

Rotavdrag; Kravet är att arbetet ska utföras i lägenheten. Alla fastighetstillbehör, såsom trummor, rökkanaler, som ligger utanför själva lägenheten omfattas därför inte av rotavdrag, även om dessa enbart betjänar den enskilda lägenheten. HFD nr 2459-15, 28 januari 2016. Se vidare avdragslexikon, Skattereduktion.

 

Mervärdeskatt, valutaväxling; Tjänster i form av köp och försäljning av den virtuella valutan bitcoin har ansetts vara en skattefri finansieringstjänst. HFD nr 7101-13, den 2 februari 2016. Se vidare avdragslexikon, Mervärdeskatt.

 

Underskottsavdrag Med anskaffningsutgift vid förvärv (andelsbyte) av det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande företaget. HFD 2016-03-03, nr 3521-15. Se vidare avdragslexikon, Underskottsavdrag. Kommentar: Utgiften för de genom andelsbytet mottagna räknades med i kostnaden för förvärvet och ska bestämmas till värdet av de mottagna aktierna.

Kvalificerade aktier Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. HFD 2016-03-01, nr 6020-15. Se vidare avdragslexikon, Fåmansföretag. Kommentar: I ärendet ägde givaren kvalificerade aktier pga närståendes verksamhet i bolaget. Mottagarna, som sedan tidigare aktier i bolaget som inte var kvalificerade. De mottagna aktier blev därför inte heller kvalicerade.