I årets skattekontroller ska Skatteverket särskilt granska företag som används för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk.

Skatteverket kommer även att specialgranska bland annat rot och rut i vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln, samt hur de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen följs.

– Våra undersökningar visar att förtroendet för Skatteverket fortsätter vara högt och att det finns en bred vilja att göra rätt för sig. Samtidigt ser vi att det fåtal som avsiktligt fuskar tar till nya metoder och vi agerar för att fånga upp detta, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Skatteverket berättade på ett pressmöte den 16 februari om branscher och situationer där myndigheten bedömer att det krävs särskilda skattekontroller för att skydda seriösa företag och motverka osund konkurrens.

I år driver Skatteverket en särskild insats mot angrepp på Skatteverkets utbetalningssystem. Det handlar till exempel om att oseriösa aktörer försöker få ut skatteåterbetalningar på falska grunder.

Årets kontroll av rot och rut riktas särskilt mot arbete som utförs av närstående, samt mot privatpersoner som bedriver enskild näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Branschkontrollen av rot fortsätter inom bredbandsfiber, fönster samt takläggning.

Vid årsskiftet infördes krav på personalliggare i byggbranschen, som har 550 000 anställda. Skatteverket kommer att kontrollera hur företagen följer de nya reglerna.

Momsbedrägerier i handeln med fordon som köps och säljs över landsgränser ska specialgranskas, bland annat affärer som görs med köpare eller säljare i Norge.

Informationsutbytet med andra länders skattemyndigheter kommer att öka kraftigt i år, en fyrdubbling av antalet inkomna uppgifter till Skatteverket väntas.

Skatteverket berättade också om hur myndigheternas samverkan mot det allvarliga och grova fusket fortsätter.