En riskmitigering innebär att man arbetar med att lindra eller minska att risken kommer att inträffa. Det är alltså samma begrepp som en riskminimering. Ofta kan inte risken förhindras helt men man kan ofta minska sannolikheten eller konsekvensen om risken inträffar.