En riskanalys innebär att man på ett strukturerat sätt tar fram dom risker som finns i ett företag, projekt eller organisation. Riskerna dokumenteras och utvärderas och man sätter upp en struktur för att hantera dom löpande. I analysen bedöms riskerna hur stor sannolikheten är att dom inträffar samt hur stor påverkan dom har. En riskanalys är ett bra verktyg för att ta ett beslut på vilka risker som måste mitigeras (lindras) och vilka man kan leva med.