Ja, på vissa platser i Sverige kan du lämna in deklarationen på papper. Du kan dessutom deklarera genom att använda din förtryckta god på deklarationen. Du kan till exempel använda den koden för att deklarera med SMS.