Du kan göra avdrag för studielitteratur om du måste gå till utbildning för att behålla ditt jobb. Kravet är även att du har en lön under utbildning. Kurslitteratur i övriga fall är inte avdragsgill.