Ett bolag bildas antingen genom avtal mellan delägarna och/eller registrering. Ett aktiebolag kan i princip ingå avtal först efter registrering. Se aktiebolag om hur du bildar bolag och företagsformer.
I handelsbolag krävs minst två delägare. Ett handelsbolag kan dock i praktiken ägas av en och samma person, om personen är delägare dels direkt och dels indirekt genom ett eget aktiebolag.
Ett handelsbolag kan bildas och drivas utan kapitaltillskott från ägarna (eget kapital). För aktiebolag krävs minst 50 000 kr, som kan tillskjutas antingen kontant eller med andra tillgångar (apport).
Prop 2009/10:61
§
Retroaktiv bolagsbildning, RÅ1943 fi 1037, RÅ1959 fi 485, RÅ1963 fi 285, R76 1:35,1:37, RRK R74 1:43, RÅ 2004 ref 39) Numera ska inkomsten beskattas t o m överlåtelsedagen hos den som överlåter företaget.