Oavsett om du jobbar med agil utveckling eller den traditionella vattenfallsmetoden behöver du kunna dokumentera dina testfall. Den här mallen hjälper dig att i förväg skriva ner test inför varje user story eller use case.

Så skriver du testfall

Utgå alltid ifrån någon typ av konsument av tjänsten. Det kan både vara en intern person som en redaktör eller en extern person som en besökare på sajten. Använd din user story som bas och börja gärna med de negativa testfallen först.

ID  Unikt id för varje testfall
Titel  En kort beskrivning av testfallet
Förutsättningar  Förutsättningar för att kunna genomföra testet. Till exempel om användaren måste vara inloggad.
Ingång  Hur kommer användaren till sidan för testet?
Teststeg  Vilka steg ingår i testet?
Förväntat resultat  Vad förväntas testet ge för resultat?
Typ av test  Är testet till exempel automatiserat eller är det ett manuellt test?
Sprint 1  Vilken sprint/release har testet utförs i. Här man man även ange i vilken platform och version som testerna utförs i.

Positiva testfall

Positiva tester ska visa hur tjänsten ska fungera i ett normalfall. Alltså när tjänsten används på rätt sätt och utan några driftstörningar.

testfall dokumentation testning

Negativa testfall

Negativa tester är ett test som ska visa vad som händer när något går fel eller tjänsten används på ett felaktigt sätt. Det kan både vara ett fel som beror på användaren men även ett fel i systemet. Det är förstås viktigt att låta användare få information om vad som gått fel och hur problemet kan lösas.

Så fyller du i testspecifikationen

Efter varje sprint så går du igenom alla tester. I första sprinten bör man gå igenom samtliga plattformar, operativsystem och webbläsarversioner. Efter att alla tester gåtts igenom kan man dra ner på antalet plattformar om man tycker att resultatet ser bra ut.

För varje test så anger du något av följande nyckelord. Orden är färgkodade så du kan enkelt se status för testerna i aktuell sprint.

Passed=Testet är uppfyllt.
Skiped=Testet har av någon anledning inte utförts. Kanske är det inte relevant i just den sprinten.
Failed=Testet har fallerat. Här bör du ange en referens till en bug som du lägger in i backloggen. 

Ladda ner mallen här