Som projektledare har du ansvar för projektledning, alltså huvudansvaret för att projektet når sitt mål. Du ansvarar för budget, tidsplan, resurser och leveransen.

projektledningProjektledningens grunder

 • Välj projektmetod. Det finns idag ett stort antal projektmetoder eller projektmodeller för projektledning som är anpassade för olika typer av projekt. Även om det finns fördelar att skapa en egen är det att föredra att välja en som är väl beprövad.
 • Sätt ramarna och målet tidigt. Bestäm redan tidigt målet för projektet och vad som ska ingå eller inte. Då är det enklare att sätta igång och framför allt att kommunicera visionen till de andra deltagarna i projektet. Projektledning handlar om att leda och då är målet viktigt.
 • Sätt grundreglerna (ground rules). Grundreglerna bör sättas gemensamt med teamet i till exempel en workshop.
  Grundreglerna bestämmer hur ni;

  • kommunicerar
  • håller möten och hur ofta
  • fattar beslut
  • rapporterar
  • prioriterar
  • ändrar scope
  • osv.
 • Sätt projektplanen. Projektplanen är hjärtat i projektet och projektledning. Den sätts tidigt i projektet men ska vara ett levande dokument och uppdateras löpande. Läs mer om projektplan och ladda hem en gratis mall här.
 • Tillsätt en styrgrupp. Styrgruppens mål är att ta beslut om avsteg från planen eller godkänna nästa steg i projektet. Det är även hit som projektledaren rapporterar. Läs mer om vad en styrgrupp är. Här kan du läsa om hur du håller ett styrgruppsmöte.
 • Sätt tidsplanen. Tidsplanen kanske är det dokument som förändras mest under projektets gång. Börja med att sätta en milstolpeplan med de viktigaste leveranserna. Följ sedan upp med en mer detaljerad planering. Tidsplanen ska alltid vara förankrad och helst estimerad av projektteamet. Läs mer om hur du gör en tidsplan med hjälp av gantt-schema.

Läs mer om projektledning

Projekt – Vad är ett projekt och hur planerar och genomför du det?

Kick-off – Så genomför du en lyckad kickoff med aktiviteter

Projektledningsverktyg – Här är de bästa verktygen för projektledaren

Styrgruppsmöte – Gratis mall, protokoll och agenda inför styrgruppsmötet

Lästips om projektledning

Bo Tonnquist, Sanoma Utbildning

Konsten att slutföra projekt