Privatekonomi

Hem/Privatekonomi

Snabbfakta för privatpersoner

Uppgifter för inkomståren 2020/21 Förkortningar: IBB=Inkomstbasbelopp, IL=Inkomstskattelagen, PBB=Prisbasbelopp, SLR=Statslåneränta, HFD=Högsta förvaltningsdomstolen, SRN=Skatterättsnämnden, RÅ=Regeringsrättens Årsbok. Skadestånd enligt LAS, RÅ 1981 1:48,

Till toppen