Placeringar

/Placeringar

Aktieutdelning

Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle. Vem har rätt till utdelning? För att få ta del av en utdelning måste aktieägaren vara registrerad som aktieägare senast avstämningsdagen. Det betyder att man måste äga aktien innan

Aktiefonder

Aktiefonder eller investeringsfonder, som är den legala beteckningen, är ett alternativ för både privatpersoner och företag att spara direkt i aktier och liknande värdepapper. Se även investeringssparkonto, som är ett sparande för privatpersoner som är ett alternativ. Spararna äger en andel av kapitalet i fonden, som förvaltas av ett särskilt fondbolag. Olika slags fonder Det