Hur stor har prisutvecklingen varit?

prisutveckling pengar dollarVi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i Sverige, det vill säga hur inflationen påverkar värdet på pengarna. I den officiella KPI-tabellen är 1980 indexets basår med värde 0 men det finns även en tabell som sträcker sig ända tillbaka till 1830. Den tabellen har förstås mycket lägre precision på grund av att våra levnadsförhållande skiljer sig väsentligt med 1800-talets svenskar.

Historisk inflation och prisutveckling i Sverige

Under 70- och 80-talet hade Sverige mycket hög inflation vilket resulterade i att även priserna steg kraftigt. 1980 var inflationen så hög som 13,6%. Det motsatta skedde 2009 och 2014 då priserna sjönk i Sverige och vi hade deflation. Det generella inflationsmålet i Sverige är idag 2%.

Prisomräknaren – KPI (konsumentprisindex)-kalkyl

Här kan du räkna ut hur mycket priserna har stigit i Sverige. Nedanstående kalkyl använder värden från 1830 fram till nu.

Hade så här mycket pengar  kr

Hitta historisk statistik för KPI och prisutveckling

SCB