Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill.

Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju ligga i juli och andra halvan i augusti. Avdrag för två årskort samma år går dock inte enligt rättsfall under kontantprincipen.

Den som åker bil till jobbet men inte uppfyller kraven för att få göra bilavdrag får i stället dra
av för vad det kostar att åka billigaste färdmedel till jobbet – med den del som överstiger gränsen, 10 000 kr.

Vissa yrkesgrupper, t ex sjukvårdspersonal och restaurangpersonal, som har arbetstiden uppdelad i två skift per dag kan också få dra av för fyra resor om dagen. Se rättsfall under bil till jobbet.

Arbetsresor - bilresor till och från jobbet.Taxiresa Om arbetsgivaren betalar taxiresan till eller från jobbet ska den ersättningen tas upp som inkomst. Om resan äger rum mellan klockan 23 och 6 får ett lika stort belopp som ersättningen dras av även om man tjänar mindre än två timmar om dagen på att åka taxi och inte allmänna kommunikationsmedel.

Det kan däremot vara svårt att få igenom kostnad för taxiresor till och från jobbet på andra tider. Men om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel bör den som inte åker bil till jobbet få avdrag för sina taxiresor.

§ Avdrag för taxiresa har bedömts som skälig kostnad när arbetet slutade mellan tre och fyra på natten, RÅ 1990 ref 61, RÅ1975 not 184, och för arbetsskadad, RÅ 1994 ref 4.

Arbetsresa med båt till jobbet § Reglerna för bilavdrag kan även gälla båtresa för den som bor på en ö och gjort en tidsvinst på över två timmar per dag genom att åka egen båt i stället för färja, RÅ 1989 ref 36.

Två bostäder § En ogift deklarant hade tillgång till två bostäder, tre och tio mil från arbetsplatsen. Eftersom han kunde visa att han varje dag åkt från bostaden som låg längst bort fick han avdrag för den resan, RRK K77 1:88.
§ Avdrag beviljades också för en ogift som åkte från föräldrarnas hem, trots att han hade egen bostad, RRK R78 1:34. § En värnpliktig fick avdrag för resor från militärförläggningen till sin arbetsplats på bostadsorten där han arbetade på lördagarna, RÅ 1982 1:75.

Se även hemresor.

Arbetsresor till och från tillfällig bostad Eventuella merkostnader för att du under viss del av året åker till jobbet från sommarstugan i stället för ifrån den vanliga bostaden får inte dras av.

Resor som görs mellan en tillfällig bostad och arbetsplats ses som tjänsteresa även om det pågår under en längre tid. Det saknar också betydelse om den anställde under en pågående tjänsteresa avbryter den för resor till hemorten under exempelvis helger – resor för vilka avdragsrätt föreligger enligt reglerna för hemresor.

Handikapp Avdrag med faktiska kostnader, oberoende av avstånd och tidsvinst, ges om man på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Arbetsresor med cykel, moped, mc För den som åker cykel till jobbet är avdraget 250 kr per år, för motorcykel 9 kr per mil och för moped 4,50 kr.

§ Även kostnader för ledarhund kan vara avdragsgill, RRK K72 1:22.