Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill.

Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju ligga i juli och andra halvan i augusti. Avdrag för två årskort samma år går dock inte enligt rättsfall under kontantprincipen.

Den som åker bil till jobbet men inte uppfyller kraven för att få göra bilavdrag får i stället dra
av för vad det kostar att åka billigaste färdmedel till jobbet – med den del som överstiger gränsen, 10 000 kr.

Vissa yrkesgrupper, t ex sjukvårdspersonal och restaurangpersonal, som har arbetstiden uppdelad i två skift per dag kan också få dra av för fyra resor om dagen. Se rättsfall under bil till jobbet.

Arbetsresor - bilresor till och från jobbet.Taxiresa Om arbetsgivaren betalar taxiresan till eller från jobbet ska den ersättningen tas upp som inkomst. Om resan äger rum mellan klockan 23 och 6 får ett lika stort belopp som ersättningen dras av även om man tjänar mindre än två timmar om dagen på att åka taxi och inte allmänna kommunikationsmedel.

Det kan däremot vara svårt att få igenom kostnad för taxiresor till och från jobbet på andra tider. Men om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel bör den som inte åker bil till jobbet få avdrag för sina taxiresor.

§ Avdrag för taxiresa har bedömts som skälig kostnad när arbetet slutade mellan tre och fyra på natten, RÅ 1990 ref 61, RÅ1975 not 184, och för arbetsskadad, RÅ 1994 ref 4.

Arbetsresa med båt till jobbet § Reglerna för bilavdrag kan även gälla båtresa för den som bor på en ö och gjort en tidsvinst på över två timmar per dag genom att åka egen båt i stället för färja, RÅ 1989 ref 36.

Två bostäder § En ogift deklarant hade tillgång till två bostäder, tre och tio mil från arbetsplatsen. Eftersom han kunde visa att han varje dag åkt från bostaden som låg längst bort fick han avdrag för den resan, RRK K77 1:88.
§ Avdrag beviljades också för en ogift som åkte från föräldrarnas hem, trots att han hade egen bostad, RRK R78 1:34. § En värnpliktig fick avdrag för resor från militärförläggningen till sin arbetsplats på bostadsorten där han arbetade på lördagarna, RÅ 1982 1:75.

Se även hemresor.

Arbetsresor till och från tillfällig bostad Eventuella merkostnader för att du under viss del av året åker till jobbet från sommarstugan i stället för ifrån den vanliga bostaden får inte dras av.

Resor som görs mellan en tillfällig bostad och arbetsplats ses som tjänsteresa även om det pågår under en längre tid. Det saknar också betydelse om den anställde under en pågående tjänsteresa avbryter den för resor till hemorten under exempelvis helger – resor för vilka avdragsrätt föreligger enligt reglerna för hemresor.

Handikapp Avdrag med faktiska kostnader, oberoende av avstånd och tidsvinst, ges om man på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Arbetsresor med cykel, moped, mc För den som åker cykel till jobbet är avdraget 250 kr per år, för motorcykel 9 kr per mil och för moped 4,50 kr.

§ Även kostnader för ledarhund kan vara avdragsgill, RRK K72 1:22.

Läs mer om reseavdrag

  • pågatåg hemresor

Hemresor – Så gör du avdrag för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste

  • bilförmån

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bilförmån. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5

  • Trängselskatt

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock

  • arbetsresor

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor med taxi, bil och cykel till och från arbetet

Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju

  • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

  • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos