kyrkoavgiftDen som är medlem av Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift som i regel även inkluderar en begravningsavgift. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgiften, vilken täcker de faktiska kostnaderna för begravningsväsendet. Även avgifter till andra trossamfund kan debiteras via skatteverket.

Läs mer om kyrkoavgift

Så går du ur Svenska Kyrkan