Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensi- onärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfa- miljerna blir större ju fler barn som bor hemma. Bostadsbidraget är skattefritt.

Pensionärernas bostadstillägg är ett statligt bidrag med enhetliga regler i hela landet.