Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensionärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfamiljerna blir större ju fler barn som bor hemma. Bostadsbidraget är skattefritt.

Pensionärernas bostadstillägg är ett statligt bidrag med enhetliga regler i hela landet.