Ska värdet av tomträtt ingå i markvärdet?

Köpeskillingen för en tomträttsfastighet anses skattemässigt inte till någon del som en kostnad för marken. Tomträtten ses alltså som hyresrätt