• Företagsvärdering

Företagsvärdering – Så här värderar du ditt företag

En företagsvärdering kan t ex vid en försäljning bestämmas på olika sätt, med ledning av företagets substans eller framtida beräknade vinster. Företagsvärdering med substansvärdering Det baseras oftast på senaste bokslut, inklusive övervärden och latenta skatter.

 • omstrukturering handslag

Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför försäljning eller köp

Fission – Så flyttar du tillgångarna till andra bolag vid delningOmstrukturering kan innebära att verksamheter eller bolag flyttas eller delas upp inför en försäljning eller efter ett köp. Det kan också vara omflyttningar inom en

 • CFC-bolag

CFC-bolag – Så här beskattas controlled foreign company

CFC-bolag. Ägare av bolag i lågskatteländer kan under vissa förutsättningar beskattas för sin inkomst i Sverige. [39a kap IL] Se utländskt bolag. Som villkor gäller att ägandet är minst 25 procent av rösterna eller kapitalet.

 • bokföringslagen

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Näringsverksamhet ska normalt inkomstberäknas efter bokföringsmässiga grunder. 14 kap. 2 § IL. Detta innebär att företagets lager och övriga tillgångar ska inventeras och värderas samt att inkomster och utgifter ska tas med i bokföring det

 • medieträning

Medieträning – Gratis tips och råd när du blir intervjuad av press och media

Att kunna prata med journalister och media är en viktig del av chefens arbetsuppgifter. Därför är medieträning en viktig del i utbildningen till att bli chef och ledare. Även om de flesta slipper mediedrev så

 • Bra ledarskap chef ledare

Bra ledarskap – Tips och råd hur du blir en bättre chef och ledare i praktiken

Vi vet alla om den där chefen vi har haft som gjorde alla rätt och fick oss att prestera bättre. Men vad är det som utmärker bra ledarskap är svårt att sätta fingret på. Här

 • 7 goda vanor

7 goda vanor för effektiva människor – Använd seven habits för personlig utveckling

7 goda vanor (The 7 Habits of Highly Effective People) är en bok som publicerades redan 1989 av Stephen Covey. Boken är tänkt att hjälpa dig att bli en mer effektiv och planera sitt liv bättre

 • Digital transformation

Digital transformation – Kom igång med digitala transformationen i praktik

Digital transformation är ett begrepp som i stort sett alla företag pratar om men inte lika många sysslar med i praktiken. Här kommer en definition av begreppet och hur du kommer igång med transformationen i

 • Kommunikationsplan

Kommunikationsplan – Gratis mall med exempel för kommunikationen i företag

En kommunikationsplan  kan hjälpa chefer och ledare att nå ut med rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. I en normal arbetssituation flyter kommunikationen på och fungerar bra. Men i en krissituation kan det

 • Coachande ledarskap verktyg

Coachande ledarskap – Gratis verktyg för coachning enligt GROW-modellen

Coach är ett begrepp som är mest känt från idrottsvärlden men används idag även i arbetslivet för att beskriva en ledare som använder coachande ledarskap. Begreppet coach kommer från det engelska ordet för buss eller

 • flygplan Checklista inför resan

Checklista inför resan – planera din packningslista för flygresan utomlands

En packning inför en flygresa utomlands kräver planering och förberedelser. Speciellt om du reser på semester långt bort till ett land som till exempel kräver visum. Då kan det vara bra att börja planeringen redan

 • Checklista anställningsintervju

Checklista anställningsintervju – Tips och råd för arbetsgivaren inför rekryteringen

Att anställa är en viktig del av chefens uppgifter. En felaktig rekrytering kan vara katastrofal för företaget och kosta mycket pengar. Därför är det viktigt att man tar tillvara på anställningsintervjun och ställer rätt frågor

 • Checklista starta eget

Checklista starta eget företag – Tips och råd när du vill driva eget företag

Det finns massor att tänka på när du startar ett eget företag. Det mesta beror på vilken typ av bransch du vill starta företaget i men några beror även på vilken företagstyp du planerar att

 • Checklista inbrottsskydd inbrott tjuv

Checklista inbrott – Så inbrottsskyddar du huset när du reser bort

Ett inbrott i ett hus eller lägenhet drabbar dig inte bara ekonomiskt utan kan vara en traumatisk upplevelse för hela familjen. Därför är det viktigt att du arbetar förebyggande med att förhindra att tjuven kan

 • Checklista vid flyttstädning

Checklista vid flyttstädning – Så städar du villa eller lägenhet vid flytt

Det finns en stor kostnad att spara om man sköter flyttstädningen själv och har tiden att avvara. Men det gäller att du är noga, annars finns det risk att du måste bekosta städningen för köparen

Beställ Avdragslexikon

Köp Avdragslexikon
 • Stockholm bostadsrätt

Bostadsrätt – Råd och tips som sänker skatten för bostadsrätten

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet eller lokal i en fastighet ägd av en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Om den ägs av en privatperson blir det skattemässigt sett en privatbostadsrätt, i annat fall näringsbostadsrätt. För både

 • RUT-avdrag för trädgårdsskötsel

RUT-avdrag för trädgårdsskötsel – Dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd och annan trädgårdsskötsel. RUT-avdrag

 • husförsäljning

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt Vid husförsäljning av privatbostad (villa, fritidshus och bostadsrätt) är den skattepliktiga vinsten lika med den faktiska vinsten. Det vill säga någon hänsyn till inflation tas inte. Skatten är 22

 • privatbostadsfastighet hus villa gul sverige

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Småhus och tomtmark för småhus är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En bostadsrätt är antingen privatbostad eller tillgång i näringsverksamhet. Uppdelningen har betydelse för skatten på bl a hyresinkomster och kapitalvinst. ÄR DET EN PRIVATBOSTAD? Ja,

 • hyresavtal lokal öppen

Hyresavtal – Ladda ner en gratis mall för hyreskontrakt för uthyrning av lokal

Ladda ner en gratis mall för hyresavtal Hyresavtal måste anpassas till förhållandena i varje fall. Läs mer om hyreslägenheter och inkomster från hyra. HYRESAVTAL Nr: 123 Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000 Ställföreträdare: Adam Adamsson Box 123 123

 • Lägenhet Bostadsrätt Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt

 • utlandsfastighet

Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller: Köp utlandsfastigheter När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov

 • hyresinkomster

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Hyresinkomster Hyresinkomster för alla privatbostäder, både villor och bostadsrätter, beskattas i normalfallet med en 30-procentig statlig skatt under »kapital«. Ersättning för upplåtelse av småhus, bostadsrätt och hyreslägenhet är skattefritt upptill 40 000 kr – inklusive

 • villa familj lagfart tomt

Skatt på tomt

Obebyggd tomt påförs fastighetsskatt. Se vidare fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Det kan därför finnas anledning att uppföra en byggnad på tomten för att undvika fastighetsskatt som kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften. Vid

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet. Till beteckningen kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det

 • bostadsförmån boförmån

Bostadsförmån – Så sänker du skatten på bostadsförmånen

Bostadsförmån. Att bo hyresfritt eller hyresbilligt i en fastighet eller lägenhet som tillhör arbetsgivaren är en skattepliktig löneförmån. Utgångspunkten är marknadsvärdet av bostadsförmån, men kan justeras, exempelvis om bostaden är större till följd av exempelvis

Bostadsbidrag

Det finns två former av bostadsbidrag – ett till barnfamiljer med låg inkomst och ett till pensionärer (BTP). Båda är beroende av inkomstens storlek och bostadskostnaderna. Stödet åt barnfamiljerna blir större ju fler barn som

Bostadsbeskattning för privatbostäder och näringsfastigheter

Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet. Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den

 • pågatåg hemresor

Hemresor – Så gör du avdrag för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste

 • bilförmån

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bilförmån. Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5

 • Trängselskatt

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är

 • arbetsresor

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor med taxi, bil och cykel till och från arbetet

Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju

 • reseavdrag flygplan

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av

 • leasingbil

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos

 • bil till jobbet

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån,

 • min egen bil

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare

 • villa med bolån

Jämför bolån – Här kan du jämföra bolån och hitta bästa boränta

Här kan du jämföra bolån och boräntor från över 10 olika låneinstitut och banker. Du kan bland annat : Välja belåningsgrad i procent Välja bindningstid mellan 3 mån, 1 år, 2 år, 3 år och

 • spara pengar på sparkonton

Jämför sparkonton – Här kan du jämföra sparkonto och sparräntor

Här kan du jämföra sparkonton från nästan 20 olika banker och låneinstitut. Du har möjlighet att välja: Konton med rörlig eller bunden ränta (3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år

 • Lön i enskild firma pengar

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Lön i enskild firma är lika med vinsten I en enskild firma har du, till skillnad mot ett aktiebolag, ingen lön i vanlig bemärkelse. I ett aktiebolag räknas du som anställd och har en helt

 • prisutveckling pengar dollar

Prisutveckling – Räkna fram hur mycket pengarna har ökat i värde

Hur stor har prisutvecklingen varit? Vi vet om att priserna stiger men hur stor har Sveriges prisutveckling egentligen varit? SCB (Statistiska Centralbyrån) räknar kontinuerligt fram KPI (KonsumentPrisIndex) som talar om hur prisutveckligen ser ut i

 • uttagsbeskattning affärsmöte dator

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

När du beräkna hur mycket skatt i enskild firma du ska betala är det vinsten som avgör den. Vinsten är det som är kvar när du dragit av momsen, dina fasta och rörliga kostnader. Har

 • blanka aktier wall street

Blanka aktier – Så fungerar blankning i värdepapper

Att blanka ett värdepapper betyder att man lånar ett värdepapper, till exempel en aktie, och sedan säljer den för att sedan köpa tillbaka den innan den lämnas tillbaka. Har aktien gått ned så har du

 • courtage aktier

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Courtage är de avgifter och kostnader du betalar för att handla aktier och andra värdepapper som till exempel Certifikat Warranter OptionerR Terminer Premieobligationer Företagsobligationer ETF:er (börshandlade fonder) Vanliga fonder saknar oftast en köp- eller säljavgift.

 • Hövding Sverige orderdjup

Orderdjup – Så fungerar orderdjupet eller orderboken

Börsen fungerar som en auktion där säljare och köpare möts. För att presentera till vilket pris som köpare vill köpa och säljare vill sälja använder man orderdjup. Det är två listor med dels antal säljare

 • split aktie

Split – Så fungerar split och omvänd split för aktier

Om en aktie till exempel har stigit eller sjunkit kraftigt den senaste tiden kan bolaget välja att göra en split. Det betyder att aktien delas upp i fler delar men med ett lägre nominellt värde.

 • substansvärde aktier analys

Substansvärde – Analysera investmentbolag med aktiens substansvärde

Substansvärde är ett vanligt nyckeltal inom fundamental aktieanalys. Det används generellt för alla bolag men används ofta specifikt då man värderar till exempel investmentbolag eller fastighetsbolag. Nyckeltalet är extra användbart då det finns tydliga tillgångar

 • p/e-tal vinst i företaget

PE-tal – Så värderar du aktien med hjälp av P/E-talet

PE-tal är ett mycket vanligt nyckeltal vid aktieanalys. Det står för aktiekursen/vinsten per aktie (Price/Earnings per share). Vad används P/E-tal till? Nyckeltalet används för att värdera aktien kurs i förhållande till vinsten. Ett högst värde betyder

 • X-datum

X-datum eller X-dag – Då har du rätt till utdelning i aktien

X-datum eller X-dag (på engelska Ex-Dividend day eller X-date )  är den dag då aktien handlas utan rätt till aktieutdelning.  Du måste alltså äga aktien innan den dagen för att kunna få ta del av bolagets

 • aktieutdelning graf

Aktieutdelning – Så här fungerar aktieutdelning i aktiebolag

Aktiebolag har möjlighet att dela ut vinsten i form av en aktieutdelning till ägarna. Utdelningen kan ske både periodvis (till exempel varje år eller kvartal) eller vid ett tillfälle. Vem har rätt till aktieutdelning? För att få

 • Aktieindexobligationer aktiefonder

Aktieindexobligation – Så fungerar aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer utgörs av en obligation, där räntan i stället ersatts med ett derivatinstrument (optioner och terminer). Exempel för aktieindexobligationer Du investerar 100 000 kr i en aktieindexobligation som ska lösas in om fyra år. 90

 • Aktieindexobligationer aktiefonder

Aktiefonder – För- och nackdelar med aktiefonder

Aktiefonder eller investeringsfonder, som är den legala beteckningen, är ett alternativ för både privatpersoner och företag att spara direkt i aktier och liknande värdepapper. Se även investeringssparkonto, som är ett sparande för privatpersoner som är

 • medieträning

Medieträning – Gratis tips och råd när du blir intervjuad av press och media

Att kunna prata med journalister och media är en viktig del av chefens arbetsuppgifter. Därför är medieträning en viktig del i utbildningen till att bli chef och ledare. Även om de flesta slipper mediedrev så

 • Bra ledarskap chef ledare

Bra ledarskap – Tips och råd hur du blir en bättre chef och ledare i praktiken

Vi vet alla om den där chefen vi har haft som gjorde alla rätt och fick oss att prestera bättre. Men vad är det som utmärker bra ledarskap är svårt att sätta fingret på. Här

 • 7 goda vanor

7 goda vanor för effektiva människor – Använd seven habits för personlig utveckling

7 goda vanor (The 7 Habits of Highly Effective People) är en bok som publicerades redan 1989 av Stephen Covey. Boken är tänkt att hjälpa dig att bli en mer effektiv och planera sitt liv bättre

 • Digital transformation

Digital transformation – Kom igång med digitala transformationen i praktik

Digital transformation är ett begrepp som i stort sett alla företag pratar om men inte lika många sysslar med i praktiken. Här kommer en definition av begreppet och hur du kommer igång med transformationen i

 • Coachande ledarskap verktyg

Coachande ledarskap – Gratis verktyg för coachning enligt GROW-modellen

Coach är ett begrepp som är mest känt från idrottsvärlden men används idag även i arbetslivet för att beskriva en ledare som använder coachande ledarskap. Begreppet coach kommer från det engelska ordet för buss eller

 • medarbetarsamtal utvecklingssamtal

Medarbetarsamtal – Så håller du utvecklingssamtal med anställda

Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en möjlighet för den anställde att påverka sin arbetssituation. Det är också en möjlighet för företaget att utveckla organisationen och förbättra arbetsmiljön. Ett samtal behöver inte följa en mall men det

 • retrospektiv retrospective

Retrospektiv – Exempel på retrospective i ett projekt

Retrospektiv (retrospective på engelska) är en viktig del inom de agila utvecklingsmetoderna som till exempel Scrum. För att kunna förbättra projektet är det viktigt att reflektera vad som gått bra eller dåligt i tidigare sprintar.

 • user story användarfall

User story – Vad är en user story eller användarfall?

User story eller användarfall är ett sätt att beskriva en funktion från slutanvändarens perspektiv. Det är mycket vanligt sätt att beskriva krav i flera olika agila metoder som till exempel Scrum. Fördelen med att använda

 • projektverktyg trello

Projektverktyg – Här är 6 gratis verktyg till ditt projekt

Det var länge sedan projekten var lika med post it-lappar på whiteboards. Nu finns det digitala projektverktyg som ersätter nästan alla gamla verktyg. Och många av dem är helt gratis att använda! Här har vi

 • kanban post-it

Kanban – Visualisera processen på tavla med agila metoden

Kanban har sin bakgrund inom industrin och är likt scrum en agil metod. Metoden kommer från Japan och är del av just-in-time-metodiken (JIT) och ska visualisera brister och flaskhalsar i en process. Inom tillverkningsindustrin används

 • scrum

Scrum – Öka produktiviteten i projekt med agila metoder

Scrum är den vanligaste agila metoden för att driva projekt. Namnet kommer från rugbytermen med samma namn. Termen betyder att hela laget arbetar med att föra bollen framåt på samma sätt som i ett projekt.

 • product backlog scrum

Backlog – Gratis mall i Excel med exempel för scrum

Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för en backlog som till exempel kan användas i Scrum-metodiken. Mallen innehåller exempel och kan lätt anpassas för egna behov. Vad är en backlog? En

 • workshop projekt

Workshop – Så här genomför du en lyckad workshop i ditt projekt

Definitionen på en workshop eller arbetsmöte är ett möte med ett väl definierat mål. Till skillnad mot ett vanligt möte förväntas deltagarna på ett arbetsmöte att delta aktivt i övningar för att arbeta mot att

 • fakturamall

Fakturamall – Ladda ner en gratis mall för fakturering

Här kan du ladda ner en gratis fakturamall för fakturering. Mallen är i Excel och det är lätt att anpassa den. Du kan själv fylla i ditt företags uppgifter och lägga till fler fakturarader. Mallen

 • projektplan

Projektplan – Ladd ner gratis mall i Word för planering av projekt

Här är en gratis projektplan i Word som du kan ladda ner för din projektplanering. Mallen är anpassad för agil system- och webbutveckling men kan användas i stort sett alla typer av projekt. Projektplanen är

 • riskanalys gratis mall excel

Riskanalys – Gratis mall i Excel med exempel för riskhantering i projekt

Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för riskanalys med exempel. Mallen kan både användas för riskhantering (PRM: Project Risk Management) i projekt men även löpande i daglig verksamhet för rapport till ledningsgruppen. Så

 • gantt-schema projektplan projekt planering

Gantt-Schema – Gratis mall i Excel för tidsplan till ditt projekt

Gantt-schema eller Gantt chart är ett verktyg som vanligtvis används som en tidsplan i projektplanering. Flödesschemat bygger på ett horisontellt stolpdiagram där varje stolpe representerar en händelse med ett start och stop i projektet. I

 • testfall dokumentation testning

Testfall – Gratis mall i Excel med exempel för testspecifikation och acceptanstest

Oavsett om du jobbar med agil utveckling eller den traditionella vattenfallsmetoden behöver du kunna dokumentera dina testfall. Den här mallen hjälper dig att i förväg skriva ner test inför varje user story eller use case.

 • SWOT

SWOT-analys – Så här analyserar du företagets styrka och svagheter

En SWOT-analys är ett vanligt verktyg inom projektledning. Den används för att till exempel göra en strategisk granskning av ett projekt, en ny produkt eller annan satsning. Analysen ska ta fram styrkor, svagheter, möjligheter och

 • Semesterschema Grekland Semester Resa

Semesterlista – Ladda ner en gratis mall för semesterplanering för 2018

Semesterplaneringen är en viktig del av det administrativa arbetet på ett företag. Nyckeln är att börja tidigt med en semesterlista . Börja med att ta in önskemål från de anställda. Tänk på att även ta

 • framtidsfullmakt mall exempel

Framtidsfullmakt – Ladda hem en gratis mall för framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt utser du en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli sjuk, får en psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2017.

 • Gåva Present Inslagen

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kan en gåva fortfarande ha betydelse för inkomstskatten och även vid bodelning och arvsskiften, exempelvis om en gåva ska vara enskild egendom, förskott på arv eller inte. För

 • dödsbo

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet. Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas

 • arv barnbarn

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Allmänt om arvsrätt. Arvsskatten har avskaffats för arv, men bouppteckning ska alltid ske efter en avliden, oavsett boets värde, och inom tre månader. Två förrättare ska utses, dock inte någon nära anhörig, för att göra

 • gåvobrev

Gåvobrev – Ladda ner en gratis mall för gåvobrev

Gåvobrev I ett gåvobrev kan skrivas in att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas

 • bodelningsavtal Skilsmässa Bodelning

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna

 • Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens

 • samboavtal

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal

Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor. När behövs samboavtal? Med sambor menas personer som lever med varandra under äktenskapsliknande former. En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska

 • Äktenskapsförord

Lättare få avdrag vid giftermål

Giftermålet kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt

 • arvsskatt

Arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Arvsskatt