Expedit, dagligvaror lön – Vad tjänar en expedit, dagligvaror?

Vad tjänar en expedit, dagligvaror i lön? Här hittar du den senaste lönestatistiken med medellön för yrket. Dessutom hittar du löneskillnaden mellan män och kvinnor och hur lönen s. Men även hur lönen skiljer sig mellan olika sektorer som privat eller offentlig. Statistiken uppdaterades 2019 och är baserad på den senaste datan från SCB. Som medellön räknas inkomster av lön från inkomstslaget tjänsteinkomst.

Vad tjänar en expedit, dagligvaror i lön i genomsnitt?

Enligt den senaste lönestatistiken så tjänar en expedit, dagligvaror 29100 kronor i medellön om man ser till samtliga sektorer och kön.

Vad innbär yrkeskategorin "Butikspersonal"

Yrket expedit, dagligvaror ingår i yrkeskategorin "Butikspersonal". Beskrivningen för den yrkeskategorin är:

"Säljer livsmedel, drycker och andra dagligvaror i affärer, livsmedelshallar, stormarknader och andra försäljningsställen. Beställer, packar upp, prismärker samt fyller på varor."

I den kategorin ingår dessutom följande jobb.

Expedit, dagligvaror lön – Löneskillnader mellan män och kvinnor

Det finns en liten skillnad i lön mellan könen. Det är män som har den högsta medellönen med 1000 kronor mer i lön i genomsnitt per månad jämfört med samma jobb för en kvinna. En man tjänade 29800 kronor i medellön 2018 medan en kvinna bara hade en lön på 28800 kronor samma år.

Historisk statistik för löneskillnader mellan könen i yrket

ÅrManKvinna
20142660026300
20152700026600
20162800027500
20172910028500
20182980028800

Expedit, dagligvaror lön – Löneskillnader mellan privat och offentlig sektor

Vad är det för skillnad i lön för expedit, dagligvaror mellan olika sektorer?

Det saknas lönestatistik för yrket i den offentliga sektorn. Det beror vanligtvis på att yrket endast finns i den privata sektorn. Men det kan även bero på att yrket är nytt eller någon annan anledning att statistiksunderlaget saknas.

Med offentlig sektor menas personer som är anställda inom kommun, landsting eller har en statlig anställning. Övriga företag och affärsdrivnga företag inkom kommun, landsting och stat räknas som privat sektor.

Mer lönestatistik för andra yrken

Vill du se vad personer i andra yrken tjänar och hur fördelningen är mellan könen? Här hittar du tusentals olika jobb med lön och lönestatistik filtrerat på yrke.

Källa för lön för expedit, dagligvaror

Statistiken över lön för expedit, dagligvaror kommer från SCB och visar löner före skatt och som heltidsanställning. Datan innefattar mer 8000 yrken enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Läs mer från avdragslexikon.se