Sänk skatten med skogskonto

Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in år för år av banken. Detta är en extra skatt och räknas inte in bland intäkterna i näringsverksamhet.

Inkomst av försäkringsersättning och ersättning vid »allframtidsupplåtelse«, som beskattas som inkomst av skogsbruk, kan också sättas in på skogskonto.

Insättning Insättning på skogskonto i bank får göras av privatpersoner och oskiftade dödsbon – dock inte dödsbon som beskattas som handelsbolag eller familjestiftelser. Insättningen minskar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet.

Insättningen, som inte får vara större än intäkten av fastigheten, kan nu högst uppgå till:

 • 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter.
 • 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma.

Skogskontot får flyttas från en bank till en annan utan att det blir beskattning. Flyttningen ska anmälas till skatteverket. En skogsägare ska dock inte få ha skogskonton för samma beskattningsår och samma näringsverksamhet i flera banker. Minst 5 000 kr måste sättas in på skogskonto under året för att godtas. Insättningen får göras flera gånger under året, men då på ett och samma konto. Om fastigheten ägs av flera måste var och en sätta in minst 5 000 kr per år.

Vid beräkning av underlag för räntefördelning och expansionsfond tas hälften av behållningen på skogskonton upp som tillgång. Insättningen ska göras senast den dag deklarationen ska ha inlämnats. Bankkvittot ska bifogas deklarationen.

Uttag Uttaget från skogskonto får göras när som helst fyra månader efter insättningen, men måste vara minst 1 000 kr per uttag. Uttagen ökar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet. Pengarna får stå inne högst 10 år på skogskonto och högst 20 år på skogsskadekonto. Pengarna får stå kvar även om skogsfastigheten säljs eller ges bort. Även pantsättning medför beskattning.

RÅD

Skogskontots fördelar
Skattekredit och skatteutjämning. Skatten betalas senare och oftast med lägre skatteuttag och eventuellt för att täcka en framtida förlust.

Sänkning av sociala avgifter. En skogsbrukare som bedriver aktiv näringsverksamhet kan sätta in pengar på skogskonto när han är aktiv, och då slippa egenavgifter. Om han tar ut skogskontopengarna när verksamheten blivit passiv eller när han blivit pensionär blir det lägre avgifter. Han mister dock samtidigt de sociala förmåner som i regel är förenade med egenavgifterna.

Underlaget för räntefördelning och expansionsfond blir bättre vid insättning på skogskonto än när man får motsvarande skattekredit genom avsättning till en periodiseringsfond. Vid beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och expan- sionsfond får nämligen hälften av saldot på skogskontot tas upp, men avsättning till periodiseringsfond räknas inte alls. Ett skogskonto får behållas även om jordbruksfastigheten avyttras (NJA 1996 ref 78).

Ta ut för ny avsättning
Den som inte längre vill binda sina pengar på ett skogskonto utan använda pengarna i verksamheten kan ta ut pengarna från kontot och ändå få fortsatt skattekredit till viss del. Uttaget läggs visserligen till företagets vinst, men underlaget för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond ökas i stället. När pengarna inte längre är låsta men fortfarande bara används till företagets verksamhet kan avsättning göras till periodiseringsfond, 30 %, och resten kan behållas som expan- sionsfond och som påförs expansionsfondsskatt, som är ett slags preliminärskatt på inkomsten.

Barn kan ta över skogskonto För att underlätta generationsskiften är det numera möjligt att ta över skogskonton och skogsskadekonton när en lantbruksenhet tas över av barn eller andra närstående. Övertagna medel ska återföras till beskattning hos den nya innehavaren inom samma tid som gällde för den tidigare ägaren.

Relaterade artiklar

 • Sänk skatten med upphovsmannakontoSänk skatten med upphovsmannakonto (0)
  Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är […]
 • När får du göra skogsavdrag?När får du göra skogsavdrag? (0)
  Vid försäljning och uttag av skogsprodukter från egen skog får skogsavdrag göras med 30 % av årets intäkter av sådan försäljning och sådant uttag. Vid försäljning av […]
 • 8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering (0)
  Vinstdisponering, exempelvis för ägare av fåmansföretag, går till stor del ut på att skjuta skatten framför sig genom olika avsättningar i bokslutet.RÅDÅtta […]
 • Vad innebär grundavdrag?Vad innebär grundavdrag? (0)
  När den statliga och den kommunala beskattningsbara inkomsten beräknas ska i regel också avräknas grundavdrag. Grundavdraget är det verktyg som används för att skärpa eller […]
 • Avdragsgilla ränteutgifterAvdragsgilla ränteutgifter (0)
  För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i före- tag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs […]
 • Reglering genom skatteavtalReglering genom skatteavtal (0)
  Om en person har inkomster från annat land än där han har hemvist kan det riktas krav på beskattning både från detta land (källstaten) och från landet där han har hemvist […]
Publicerad i Avdrag Taggar: , , , , , , , ,

Beställ Avdragslexikon 2016

AvdragslexikonNy omarbetad upplaga. Nu med hundratals frågor och svar.
Beställ den nu och betala ingen frakt!  Beställ Avdragslexikon 2016 

Beställ Frilanshandboken

frilanshandboken_300Antalet frilansar blir fler och fler, vilket leder till ökad konkurrens om uppdragen. Med den här boken ökar dina chanser att lyckas som frilans.
Köp den hos oss för endast 195 kronor.  Beställ Frilanshandboken 

Taxeringskalendern

Taxeringskalendern gammalI Taxeringskalendern 2016 hittar du bland annat en lista över de hundra personer med högst inkomst i Sverige.Köp den hos oss för endast 274 kronor.  Beställ Taxeringskalendern 

Om författarna

Anders Andersson, expert på privatekonomi och småföretagarfrågor. Grundare av tidningen Driva Eget.

John Larsson, fristående advokat med mångårig erfarenhet som skatteexpert.