Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in år för år av banken. Detta är en extra skatt och räknas inte in bland intäkterna i näringsverksamhet.

Inkomst av försäkringsersättning och ersättning vid »allframtidsupplåtelse«, som beskattas som inkomst av skogsbruk, kan också sättas in på skogskonto.

skogskonto skogInsättning Insättning på skogskonto i bank får göras av privatpersoner och oskiftade dödsbon – dock inte dödsbon som beskattas som handelsbolag eller familjestiftelser. Insättningen minskar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet.

Insättningen, som inte får vara större än intäkten av fastigheten, kan nu högst uppgå till:

  • 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter.
  • 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma.


Skogskontot får flyttas från en bank till en annan utan att det blir beskattning. Flyttningen ska anmälas till skatteverket. En skogsägare ska dock inte få ha skogskonton för samma beskattningsår och samma näringsverksamhet i flera banker. Minst 5 000 kr måste sättas in på skogskonto under året för att godtas. Insättningen får göras flera gånger under året, men då på ett och samma konto. Om fastigheten ägs av flera måste var och en sätta in minst 5 000 kr per år.

Vid beräkning av underlag för räntefördelning och expansionsfond tas hälften av behållningen på skogskonton upp som tillgång. Insättningen ska göras senast den dag deklarationen ska ha inlämnats. Bankkvittot ska bifogas deklarationen.

Uttag Uttaget från skogskonto får göras när som helst fyra månader efter insättningen, men måste vara minst 1 000 kr per uttag. Uttagen ökar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet. Pengarna får stå inne högst 10 år på skogskonto och högst 20 år på skogsskadekonto. Pengarna får stå kvar även om skogsfastigheten säljs eller ges bort. Även pantsättning medför beskattning.

Läs mer på nästa sida.