Så drar du av för representation

Representation kan vara både extern, vid affärsförhandlingar eller för att knyta kontakter, och intern, t ex personalfester och informationsmöten. Vanliga kostnader för representation är t ex mat, dryck (även vin och sprit), teaterbiljetter, betjäning och hotellrum.

Du får inte avdrag med mer än vad som anses vara skäligt. Därför kan du aldrig få avdrag för lyxbetonad representation. För vissa kostnader finns schablonbelopp. Se Snabbfakta.

Om kostnaden för representation är större än schablonbeloppen, får du inte heller göra avdrag för momsen på den del av kostnaden som överstiger schablonbeloppen.

Schablonbeloppen används även om represen- tationen riktas mot företag i annat land eller om representationen sker i din verksamhetslokal eller i ditt hem.

Schablonbeloppet vid personalfester får även göras för anställdas familjemedlemmar och tidigare anställda. Högst två personalfester per år brukar godtas. Även vid personalfester får avdrag göras för kringkostnader med ett belopp som är dubelt så stort som normalt representationsbelopp. Kostnader för övernattning och logi är inte någon skattepliktig förmån.

Avdragen görs vanligen av företagen. Därför behöver en anställd oftast inte redovisa utgifterna i sin deklaration. Den som får en engångssumma av sin arbetsgivare för diverse representationsutgifter ska däremot redovisa denna.

Avdragen ska kunna styrkas med kvitton på utgifterna och uppgifter på vilka personer och företag man representerat med.

Representation i hemmet Representation i hemmet bedöms ofta restriktivt av skatteverket, men det är något lättare att motivera avdraget om arbetsgivaren har betalat ersättning och lämnat underlag för avdraget (RÅ 1969 not 1584).

RÅD

Bjud med företagets kort
Om det på din kontrolluppgift står att du representerat ska de pengarna tas upp som inkomst i deklarationen, och samma belopp är avdragsgillt. Om du däremot betalar representationen med arbetsgivarens kreditkort kommer din representation aldrig upp på kontrolluppgiften. Om man lägger ut för företaget och sedan får betalt för utläggen av företaget behöver heller inte beloppet tas upp på kontrolluppgiften och då heller inte i deklarationen.

Internrepresentation För internrepresentation gäller samma schablonbelopp för extern representation och för styrelsemöte, bolagstämma och revisionsmöte.

Fri kost vid intern representation (t ex personalfester, informationsmöten och konferenser) är skattefri vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga.

Om konferensen pågår mer än en vecka eller återkommer regelbundet med korta mellanrum (varje vecka) kan det bli en skattepliktig förmån.

Den som bjuds på representationsmåltid behöver inte skatta för någon förmån.

§ Däremot kan restaurangcheckar vara skattepliktig, RÅ 1996 not 72.

Läs mer om representationsgåvor

Relaterade artiklar

 • Uppskov av inkomst och vinstUppskov av inkomst och vinst (0)
  Med uppskov vid beskattningen kan avses att en inkomst får flyttas framåt till senare år, se exempelvis periodiseringsfond. Se även stämpelskatt. Vanligtvis åsyftas dock […]
 • Skattefria tävlingsvinster för idrottsutövareSkattefria tävlingsvinster för idrottsutövare (0)
  En tävlingsvinst är skattefri om den inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte heller inte består av kontanter, till exempel värdepapper. Skattefritt är […]
 • Skattefria eller skattepliktiga skadeståndSkattefria eller skattepliktiga skadestånd (0)
  Skadestånd som ersätter bortfallet av en skattepliktig inkomst eller ska täcka avdragsgilla kostnader är normalt skattepliktig. Däremot blir det aldrig mervärdesskatt på […]
 • Sex råd för din bilförmånSex råd för din bilförmån (0)
  Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. […]
 • Få ut mer av din lön med löneväxlingFå ut mer av din lön med löneväxling (0)
  Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att […]
 • PeriodiseringsfonderPeriodiseringsfonder (0)
  Avsättning till periodiseringsfond kan göras årli- gen och innebär att en del av vinsten får skjutas upp och tas till beskattning ett senare år eller, om så är fallet, […]
Publicerad i Avdrag Taggar: , , , , ,

Beställ Avdragslexikon 2016

AvdragslexikonNy omarbetad upplaga. Nu med hundratals frågor och svar.
Beställ den nu och betala ingen frakt!  Beställ Avdragslexikon 2016 

Beställ Frilanshandboken

frilanshandboken_300Antalet frilansar blir fler och fler, vilket leder till ökad konkurrens om uppdragen. Med den här boken ökar dina chanser att lyckas som frilans.
Köp den hos oss för endast 195 kronor.  Beställ Frilanshandboken 

Taxeringskalendern

Taxeringskalendern gammalI Taxeringskalendern 2016 hittar du bland annat en lista över de hundra personer med högst inkomst i Sverige.Köp den hos oss för endast 274 kronor.  Beställ Taxeringskalendern 

Om författarna

Anders Andersson, expert på privatekonomi och småföretagarfrågor. Grundare av tidningen Driva Eget.

John Larsson, fristående advokat med mångårig erfarenhet som skatteexpert.