Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäk- ring.

Avdragstaket för pensionssparande för privatper- soner är 12 000 kr, men det finns en annan regel som säger att arbetsgivaren under vissa omstän- digheter kan göra inbetalningar på en pensions- försäkring för den anställdes räkning på upp till 35 % av lönen.

Den som vill pensionsspara mer kan därför
låta arbetsgivaren betala pensionsförsäkringen mot att lönen sänks. Men det finns både för och nackdelar med en sådan löneväxling. Det fung- erar precis som en privat pensionsförsäkring
där inkomstskatt betalas på belopp som tas ut och där den anställde är förmånstagare. För att få arbetsgivaren att göra det måste den anställde sänka sin lön. Du byter då en del av din kontanta bruttolön (lön före skatt) mot att arbetsgivaren gör en pensionsinbetalning.

Om löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren bör pensionsinbetalningen alltså vara något högre än löneavdraget med hänsyn till att löneskatten blir något lägre.

Om du funderar på att sänka din lön i utbyte mot förstärkt tjänstepension är det viktigt att tänka på att lönesänkningen kan försämra sjuk- och för- äldrapenningen, den allmänna pensionen samt eventuell a-kasseersättning. Och det krävs en mycket bra avkastning på den förstärkta pensio- nen för att den ska kompensera för minskad all- män pension.

Därför lönar sig oftast inte löneväxling om lönen då hamnar under intjänandetaket i den allmänna pensionen. För den som har förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP-planen är lönsamheten tveksam även om inkomsten ligger däröver.

En löneväxling måste bestämmas i god tid innan pengarna betalas in till försäkringsbolaget. När lönen är disponibel är det för sent att börja för- handla om att byta lön mot pension.

§ Avlösenavpensionsutfästelseavdragsgill,RÅ2010 not 23.

RÅD

Byt lön mot pension?
Här är för- och nackdelar med att byta lön mot pension genom löneväxling:
Fördel: Lägre sociala avgifter än för lön och om du vid löneväx- lingen har inkomst över brytpunkten. Det är också ett enkelt sätt att pensionsspara.
Nackdel: Kan minska allmän pension, sjukpenning m m, om du har mindre än drygt 30 000 kr i månadslön.
Om månadsinkomsten ligger under brytpunkten eller om du har förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP-planen.

 

Relaterade artiklar

 • JämkningJämkning (0)
  Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). […]
 • Utflyttning från SverigeUtflyttning från Sverige (0)
  I vilket land du ska betala skatt på inkomster och förmögenhet vid utflyttning beror bl a på hur följande frågor besvaras: 1. Är det tillfälligt utlandsarbete?2. Är […]
 • RepresentationRepresentation (0)
  Representation kan vara både extern, vid affärs- förhandlingar eller för att knyta kontakter, och intern, t ex personalfester och informationsmö- ten. Vanliga kostnader för […]
 • ArbetsrumArbetsrum (0)
  Praxis för avdrag för arbetsrum som ligger i den egna bostaden är restriktiv (RÅ1981 1:21, RÅ 1975 ref 114). Avdraget tas upp under övriga kostnader, där endast den del som […]
 • Så gör du avdrag för sponsringSå gör du avdrag för sponsring (0)
  Ett företag som sponsrar en organisation eller förening ger en gåva, och får som motprestation reklam för sitt företag. Eftersom reklam är avdragsgillt men däremot inte […]
 • Så startar du aktiebolagSå startar du aktiebolag (0)
  När ett aktiebolag ska bildas måste man tillföra ett aktiekapital på minst 50 000 kr, som är bundet och inte får utdelas till ägarna, till skillnad från det fria egna […]
Publicerad i Avdrag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>