Likvidation innebär att ett företag upplöses och tillgångar och skulder skiftas ut på delägarna.

Ett aktiebolag kan upphöra på något av följande sätt: genom konkurs som avslutas med underskott, likvidation eller fusion utan likvidation.

Råd för likvidation

Försäljning att föredra
Vid likvidation anses aktierna avyttrade när bolagsstämman beslutat om likvidation. Vinsten beskattas när värdet har fastställts. En likvidation måste därför först avslutas för att en eventuell förlust ska vara avdragsgill (RÅ 1998 ref 25). För att få avdrag kan därför försäljning vara bättre än likvidation för ett bolag med stor förlust.