Kapitalförlust. Kapitalförluster på aktier (delägarrätter) eller aktiefonder (även warranter) får kvittas fullt ut mot vinster på sådana värdepapper.

Avdragseffekten kan variera mellan 0 och 30 % för aktier och aktiefonder (även blandfonder):

I nedanstående siffror har inte hänsyn tagits till att vinster och förluster på kvalificerade aktier tas upp till 2/3 (20 %) och till 5/6 (25 %) för onoterade aktier av den faktiska vinsten respektive förlusten.

kapitalförlust, börsen, aktier

SKATTELINDRING, I PROCENT AV FÖRLUSTEN, MARKNADSNOTERADE AKTIER

  • 30,0 % Om aktieförlusterna kan kvittas mot aktievinster som görs samma år.
  • 21,0 % Eftersom endast 70 % av kapitalförlust kan dras av i kapital minskar avdragseffekten.
  • 14,7 % Om aktieförlusterna leder till underskott i kapital minskas avdraget till 70 % på den del som överstiger 100 000 kr. (0,3 x 0,7 x 0,7 = 14,7 %).
  • 0 % Om skattereduktionen är större än inkomstskatten.

 

Ibland kan det av skatteskäl vara bra att ta fram en kapitalförlust, exempelvis först sälja och sedan köpa tillbaka. Men den andra affären får inte vara uppgjord när den första görs.