Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som innebär att skatten reduceras för arbetsinkomster, vilket i sin tur har inneburit att exempelvis pensionärer har ansetts orättvist beskattade. Denna ojämlikhet har minskat då pensionärer har ett särskilt tillägg till grundavdraget och en skattereduktion för arbetsinkomster. Skattereduktionen ges endast mot kommunalskatten.

Detta räknas som arbetsinkomst Anställningsinkomst under tjänst och inkomster under aktiv näringsverksamhet efter avdrag för avdragsgilla kostnader och allmänna avdrag. I underlaget ingår också skattepliktiga förmåner från arbetsgivare som är pensionsgrundande samt vissa utbildningsbidrag och stipendier. Däremot kan inga inkomster från Försäkringskassan, t ex sjukpenning och föräldrapenning, och inte heller inkomst av passiv näringsverksamhet ingå i underlaget för jobbskatteavdrag.

Beräkning av grundavdraget

FI, PBB Jobbskatteavdrag
–0,99 0,423*PBB0,99
0,99–2,72 0,423*PB + 0,2*(FI– 0,99*PBB)
2,72–3,11 0,77*PBB
3,11–7,88 0,77*PBB – 0,1*(FI– 3,11*PBB)
7,88– 0,293*PBB

PBB = Prisbasbelopp, FI = Fastställd förvärvsinkomst