Bil till jobbet. Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån, men avdraget är då beroende av om det är en bensindriven bil eller en dieselbil. Avdrag medges för belopp som överstiger 10 000 kr. Utöver schablonbeloppet medges i princip inte avdrag för andra bilkostnader. Kostnader för parkering och garage anses därmed täckta av schablonbeloppet. Avdrag får dock göras för parkeringsavgift som ägaren betalat för dagar då privatbilen använts i tjänsten. Vägavgifter, broavgifter och färjeavgifter får också dras av vid sidan av schablonbeloppet.

  • Tidsvinst, två timmar Om du tjänar mer än två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka med allmänna färdmedel. Avståndet till jobbet måste i detta fall vara minst 5 km.
  • Tjänsteresor Om du behöver bilen i jobbet, oavsett hur långt det är till arbetsplatsen.
  • Avsaknad av allmänna kommunikations­medel Kravet är att avståndet till jobbet är minst 2 km, men hög ålder, invaliditet eller liknande kan dock medföra att avdrag medges även vid kortare körsträcka.
  • Sjukdom eller handikapp Detta är enda situationen då man får dra av mer än schablonen för bilresa till jobbet, dock högst 37 kr per mil. Räkna ut vad bilen kostat – drift, värdeminskning, kapitalkostnad etc. Dividera detta belopp med det totala antalet mil du kört – om du t ex kört 2 500 mil och kostnaden är 50 000 blir det 20 kr/mil.Om du inte uppfyller kraven får du i regel dra av för billigaste kommunikationsmedel. Se vidare resa till jobbet.Tidsvinsten I tiden för resa med allmänna trafikmedel inräknas tiden från dörren hemma till dörren på arbetsplatsen (inkl promenader till, mellan och från hållplatser, väntetider samt givet- vis själva restiden). Skatteverket brukar räkna med att det tar en minut att gå 100 meter och 12 minuter att gå en kilometer.

I tiden för resa med bilen gäller också principen »från dörr till dörr« (alltså inkl promenad till garage eller parkeringsplats, tid för att leta parkeringsplats, trafikstockningar osv).

Om du avsiktligt dröjer dig kvar på jobbet enbart för att undvika rusningstid måste också den tiden räknas in som restid.

Läs mer om hur du sänker skatten i Avdragslexikon. Beställ boken här.